ANUNŢURI ÎNCADRĂRI


ANUNȚURI CONCURSURI - HUB de servicii publice
Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice
https://hub.mai.gov.ro/

Data publicării: 2023-10-16CHESTIONAR PENTRU CANDIDAŢI-CONCURSURI MAI
Acest chestionar are ca scop îmbunătăţirea procesului de recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în MAI
https://chestionare.mai.gov.ro/index.php/793595

Data publicării: 2023-01-18
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-12-05
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la interviul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-12-05
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la interviul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-11-29
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la proba practică pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-11-28
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la proba practică pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specilitatea instalaţii sanitare şi gaze
Data publicării: 2022-11-25
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specilitatea instalaţii sanitare şi gaze
Data publicării: 2022-11-25
REZULTATUL TESTĂRII PSIHOLOGICE a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarului de înscriere la concursul pentru ocuparea din sursă externă a postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I
Data publicării: 2022-11-25
PLANIFICARE SUSŢINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea din sursă externă a postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I
Data publicării: 2022-11-21
INSTRUCŢIUNI nr.30522 din 14.11.2022 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE AL M.A.I.
Data publicării: 2022-11-14
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual muncitor calificat IV-I la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-11-03
PLANIFICARE EXAMINARE MEDICALĂ pentru 5 (cinci) candidaţi declaraţi admişi la concursurile organizate pentrun ocuparea unor funcţii vacante prin încadrare directă
Data publicării: 2022-10-17
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-10-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-10-11
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 08.10.2022
Data publicării: 2022-10-11
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 01.10.2022
Data publicării: 2022-10-04
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 08.10.2022
Data publicării: 2022-10-04
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-10-03
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiei depuse de candidatul cu codul unic de identificare 27778 privind rezultatele obţinute la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-10-03
TABEL FINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției de ofițer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare și metodologie, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor interne care îndeplinesc condițiile legale.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL FINAL cu rezultatele obținute de candidații la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al Unității speciale de Aviație București și Biroul management aeronautic și siguranță aeriană al Unității Speciale de Aviație Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/politist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la interviul de departajare administrat in cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al Unității speciale de Aviație București și Biroul management aeronautic și siguranță aeriană al Unității Speciale de Aviație Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/politist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției de ofițer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare și metodologie, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor interne care îndeplinesc condițiile legale.
Data publicării: 2022-09-29
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA
Data publicării: 2022-09-29
TABEL FINAL cu rezultatul obţinut la testul scris de către candidatul înscris la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-28
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 01.10.2022
Data publicării: 2022-09-28
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la testul scris de către candidatul înscris la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-27
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 24.09.2022
Data publicării: 2022-09-27
TABEL FINAL (după soluţionarea contestaţiilor) cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-26
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţii cu codurile unice de identificare 28321, 28417, 28066, 28152, 28416 şi 28238 referitor la rezultatele obţinute la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-26
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-26
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-26
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-23
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-20
RĂSPUNS la contestaţia formulată de candidata cu codul unic de identificare 28405 la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-20
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-20
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-20
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 17.09.2022
Data publicării: 2022-09-20
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-19
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 24.09.2022, în vederea participării la concursurile de încadrare directa/rechemare în activitate organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-09-19
REVENIRE LA ANUNŢUL nr.27808 din 30.06.2022 - concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecere în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-19
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-09-15
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-14
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-13
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-13
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-13
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea participării la concursurile de încadrare directa/rechemare în activitate organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-09-12
LISTA CANDIDAŢILOR(REVENIRE) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
LISTA CANDIDAŢILOR(REVENIRE) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12----------------------------


TABEL NOMINAL cu rezultatele finaleb> obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiei depuse la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-09
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-09
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-08
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-08
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-08
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-07
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-07
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 26.08.2022
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-01
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor -Compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor -Compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-29
Raspuns la contestatia formulata de candidata cu codul unic de identificare 28158, candidata la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Biroul Juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie, prin incadrare directa.
Data publicării: 2022-08-29
Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-08-29
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-08-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie, pentru ocuparea unor funcții de ofițer vacante prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor.
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a doua funcţii vacante de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-23
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a doua funcţii vacante de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-22
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-19
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-19
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-19
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 15.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 14.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 13.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al USPAv București / Biroul management aeronautic și siguranță aeriana al USPAv Caransebeș.
Data publicării: 2022-08-17
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 11.08.2022
Data publicării: 2022-08-16
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 10.08.2022
Data publicării: 2022-08-16
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 09.08.2022
Data publicării: 2022-08-12
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării a trei funcţii vacante de subofiţer respectiv, două de subofiţer tehnic principal(FDex) la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei prevăzute la poziţiile 53 şi 54 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi una de subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei prevăzută la poziţia 54 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, prevăzute la poziţiile 32 şi 35 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, prevăzute la poziţiile 32 şi 35 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevăzută la poziţia 94 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevăzută la poziţia 95 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 08.08.2022
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-09
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-09
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 07.08.2022
Data publicării: 2022-08-08
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 06.08.2022
Data publicării: 2022-08-08
REPLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-08
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-05
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 04.08.2022
Data publicării: 2022-08-05
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-02
ERATĂ la anunţul de încadrare nr. 27582 din 21.06.2022 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din statul de organizare al Biroului administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-07-05
ERATĂ la anunţul de încadrare nr. 27583 din 21.06.2022 privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii vacante de subofiţer repectiv, subofiţer administrativ principal(şi conducator auto), subofiţer tehnic principal(şi conducator auto) şi subofiţer operativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din statul de organizare al Biroului administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-07-05
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-07-01
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la interviul concursului pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-07-01
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal a Biroul management operaţional şi control acces din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul concursului pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul management resurse umane din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevazută la poziţia 95 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevazută la poziţia 94 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării a doua functii vacante de subofiter operativ principal la Compartimentul management operational si control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă
Data publicării: 2022-06-29
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării functiei vacante de subofiter administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă
Data publicării: 2022-06-29
REZULTATUL TESTĂRII PSIHOLOGICE a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de fochist
Data publicării: 2022-06-29
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-29
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-28
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la structura Financiar-Contabilitate, Biroul Contabilitate din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-06-27
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-27
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea ocupării funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-24
LISTA CANDIDAŢILOR CARE ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-24
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din statul de organizare al al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii a trei functii de subofiter repectiv, subofiter administrativ principal(si conducator auto), subofiter tehnic principal(si conducator auto) si subofiter operativ principal(si conducator auto) la Compartimentului auto din statul de organizare al Biroului Administrativ, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist I la Compartimentul auto al Biroului Administrativ, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de subofiter operativ principal la Biroul Juridic, prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist I la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Iasi, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii a trei functii vacante de subofiter respectiv, doua de subofiter tehnic principal(FDex) la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Tulcea si una de subofiter operativ principal la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Caransebes, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist principal I(consilier juridic) la Biroul Juridic, prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O./U.E., prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-06-15
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-09
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-05-31
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-05-09
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-14
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-13
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-13
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-12
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-12
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-11
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
Rezultatul testării psihologice a candidatului înscris la concursursul organizat de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-07
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-04-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de conducere vacante de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical.
Data publicării: 2022-03-31
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-30
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin concurs sau examen după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-30
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti. Data publicării: 2022-03-28
Rezultatele testarii psihoogice a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea unor functii de comandant echipaj I, prin concurs sau examen
Data publicării: 2022-03-28
Rezultatul testarii psihologice a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi, respectiv a functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati,ambele din cadrul Detasamentului Aeromedical.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-23
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului inscris la concursul organizat de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr.1-echipaj de zbor nr.4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-22
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical, la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
Planificare susţinere testare psihologică a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea a sapte functii de comandant echipaj I, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-18
Planificare susţinere testare psihologică a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi, respectiv la POA Galati, ambele din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-17
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.3, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.4, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.3, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Jibou, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Târgu Mureş, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Iaşi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis după interviul de departajare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-23
Planificare susţinere testare psihologică de către candidatul declarat admis după interviul de departajare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-21
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-21
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-14
Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de conducere vacante de comandant detasament la Detasamentul de zbor din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Iasi.
Data publicării: 2022-02-11
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-01
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - îngrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-31
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - îngrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-26
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul desfasurat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specialitatea electrician la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-25
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la proba practica administrata în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - ingrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-25
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-21
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-20
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-19
Rezultate testare psihologică a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-17
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-11
Rezultatul testării psihologice a candidatului care a promovat proba de selectie a dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursa externa a postului de personal contractual - electrician
Data publicării: 2022-01-10
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post de subofiţer operativ principal, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-06
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post de subofiţer, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-05
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - electrician, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - electrician, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-04
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului declarat admis la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-04