RELAȚII CU PUBLICUL

Solicitările ( model petiţie ) dumneavoastră către Inspectoratul General de Aviaţie pot fi transmise prin depunere personală la sediu, prin poştă, fax sau e-mail, folosind următoarele date de contact:
Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14 sector 1 Bucureşti

Fax: 021/ 311.39.09

E-mail: igav@mai.gov.ro

Relaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 021/310.43.99, int. 17.006 – ofiţer responsabil cu activitatea de relaţii cu publicul.ATENŢIE: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

Pentru cererile de informaţii publice conform Legii nr. 544/2001, vă rugăm vizitaţi secţiunea dedicată: Legea 544/2001.

AUDIENŢE: înscrierea pentru audienţe la conducerea Inspectoratului General de Aviaţie se face prin cerere prealabilă motivată, întocmită conform modelului ( afişează modelul), depusă personal la sediul I.G.Av. sau transmisă prin poştă, fax sau e-mail.

Programul de audienţe al comenzii Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I.:

INSPECTOR GENERAL

Comandor Marius BURTAN

JOI

12.00- 14.00

ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL (PENTRU ZBOR)

Cârstoiu Traian-Ioan

LUNI

12.00- 14.00

ŞEF STAT MAJOR

Comandor Stelian-Mihai MAFTEI

VINERI

12.00- 14.00

ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL (ŞEF AL RESURSELOR ŞI INGINER SEF)

Comandor Leonard RAICEA

MIERCURI

13.00- 15.00

ŞEF SERVICIU MANAGEMENT RESURSE UMANE

MaiorAna-Maria ENCIU

MARŢI

10.00- 14.00

Consultaţi:

  • Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.
  • Descarcă Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002: (format .pdf)


  • Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
  • Descarcă Legea nr. 233/2002: (format .pdf)


Contact

Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, București

Telefon: 021.310.43.99

Fax: 021.311.39.09

Semnificaţia codurilor meteo
TelVerde
Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilitaţi HTML5 și CSS3.
2019 Ⓒ Inspectoratul General de Aviație
Site realizat de Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației