Informații relevante

 • Caiet de sarcini aferent documentaţiei de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III şi a motoarelor acestuia (format .pdf )
 • Data publicării: 2019-09-26
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III şi a motoarelor acestuia (format .pdf )
 • Data publicării: 2019-09-20
 • Anunţul de publicitate privind achiziţia de servicii de proiectare la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Heliport Botoşani în cadrul proiectului The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations SMURD 2 (anunţ publicitate )
 • Data publicării: 2019-08-21
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - furnizare combustibil turboreactor Jet A1 pe aeroporturile Bacău, Cluj-Napoca şi Timişoara (format .pdf )
 • Data publicării: 2019-07-26
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III şi a motoarelor acestuia (format .pdf )
 • Data publicării: 2019-05-21
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii prin schimb standard pompă NR 40VA (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-10-24
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere a motoarelor avionului PIPER PA-42 Cheyenne III (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-10-18
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă - prestarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-10-05
 • DOCUMENT PRIVIND CONSULTAREA PIEŢEI în privinţa întocmirii specificaţiilor tehnice şi determinării valorii estimate în vederea achiziţionării (şi punerii în funcţiune) de simulatoare de zbor de nivel D pentru elicoptere de tip Eurocopter EC-135 / Airbus H-135 (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-08-28
 • MARKET CONSULTATION DOCUMENT on drawing up technical specifications and estimating the value for the procurement (and commissioning) of D- level Full Flight Simulators for Eurocopter EC-135 / Airbus H-135 helicopters (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-08-28
 • Documentaţia de atribuire pentru licitaţie deschisă - furnizare piese de schimb şi materiale consumabile pentru elicoptere MI-8 şi MI-17 (Caiet de sarcini, Model contract subsecvent, Model acord-cadru, DUAE, Formulare.pdf )
 • Data publicării: 2018-08-24
 • Documentaţia de atribuire pentru licitaţie deschisă - furnizare piese de schimb şi materiale consumabile pentru elicoptere MI-8 şi MI-17 (Fişa de date.pdf)
 • Data publicării: 2018-08-24
 • Documentaţia de atribuire pentru negocierea fără publicare prealabilă Cessna (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-08-21
 • Caiet de sarcini privind achiziţia serviciilor de deratizare şi dezinsecţie (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-03-26
 • Caiet de sarcini privind achiziţia de servicii de reparaţie prin schimb standard a sistemului GNS 430 care echipează elicopterul MI-17 nr.108 (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-03-26
 • Caiet de sarcini privind achiziţia de servicii de înlocuire a cablului, rolei presoare şi a tamburului de cauciuc din completul troliului care echipează elicopterul MI-17 nr.108 (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-03-26
 • Lista cu produsele necesare pentru mentenanţa echipamentelor de aviaţie din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-02-26
 • Lista cu materialele consumabile necesare pentru mentenanţa echipamentelor de aviaţie din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-02-26
 • Lista cu serviciile necesare pentru mentenanţa elicopterelor din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie (format .pdf )
 • Data publicării: 2018-02-21
Contact

Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, București

Telefon: 021.310.43.99

Fax: 021.311.39.09

Program de lucru al instituției: 08:00 - 16:00

Semnificaţia codurilor meteo
TelVerde
Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilitaţi HTML5 și CSS3.
2019 Ⓒ Inspectoratul General de Aviație
Site realizat de Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației