CARIERĂ

  • Personalul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. se compune din personal militar şi personal contractual civil.
  • Personalul militar al Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. este format din cadre militare.
  • Cadrelor militare din Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. li se aplică dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin lege nu se dispune altfel.
  • Numărul posturilor de ofiţeri, maistri militari, subofiţeri, şi al personalului contractual din Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I.,pe timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte de către ministrul afacerilor interne, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
  • Mutarea, transferarea sau detaşarea personalului se poate face în cazurile şi în condiţiile prevazute prin lege.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

ANUNŢURI ÎNCADRĂRI


Programarea candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţământ militar din cadrul MApN, pentru evaluarea performantei fizice
Data publicării: 2022-06-29
Programarea candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţământ militar din cadrul MApN, în vederea efectuării controlului medical din cadrul INMAS
Data publicării: 2022-06-24
Programare candidaţi - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" pentru efectuarea controlului medical la INMAS
Data publicării: 2022-06-03
Rezultatele testării psihologice susţinute de candidaţi la examenul de admitere la instituţiile mlitare de învătămant care scoalarizează în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, SESIUNEA 2022
Data publicării: 2022-06-03
Programarea candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţământ militar din cadrul MApN, în vederea efectuării controlului medical din cadrul INMAS
Data publicării: 2022-05-24
Anunţ privind testarea psihologică a candidaţilor care au depus documentele de înscriere la Academia Forţelor Aeriene ''Henri Coandă'', Academia Tehnică Militară ''Ferdinand I'' şi Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ''Traian Vuia'', sesiunea 2022
Data publicării: 2022-05-23
Tabel nominal privind programarea candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţămant militar din cadrul MApN pentru efectuarea controlului medical de specialitate în cadrul INMAS
Data publicării: 2022-05-19
SESIUNEA DE ADMITERE 2022 - anunţ privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-03-31
PLANIFICAREA CANDIDAŢILOR M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii ''Mihai Viteazul'' pentru susţinerea probei eliminatorii - traseul practic-aplicativ, la Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', în perioada 6-11 iulie 2021
Data publicării: 2021-07-01
Rezultatele la evaluarea psihologică susţinută de candidaţii recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2021 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-06-18
SESIUNEA DE ADMITERE 2021 - anunţ privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Anunţ privind examinarea medicală la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti, în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2020
Anunţ privind examinarea medicală la Centrul de Medicină Navală Constanţa pentru obţinerea avizului apt îmbarcare
Anunţ privind examinarea medicală pentru candidaţii participanţi la concursul de admitere la Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă''
Rezultatele testării psihologice susţinută în data de 25.06.2020
Rezultatele testării psihologice susţinută în data de 22.06.2020
Rezultatele testării psihologice susţinută în data de 19.06.2020
Examinarea medicală pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2020 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 18.06.2020
Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2020
Precizări ale Centrului de Psihosociologie al M.A.I. referitoare la recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Anunţ privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Admitere 2020 la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Planificarea candidaţilor M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale si la Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" pentru susţinerea probelor eliminatorii(contravizită medicală si evaluarea performanţei fizice) organizate la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în perioada 10-14 iulie 2019.
Anunţ privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru programe universitare de licenţă şi postliceale din instituţiile de învaţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019.
Completare la anunţul privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru programe universitare de licenţă şi postliceale din instituţiile de învaţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019.
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la interviul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-11-29
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la proba practică pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, la Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar din statul de organizare al Biroului Administrativ
Data publicării: 2022-11-28
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut la proba practică pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specilitatea instalaţii sanitare şi gaze
Data publicării: 2022-11-25
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specilitatea instalaţii sanitare şi gaze
Data publicării: 2022-11-25
REZULTATUL TESTĂRII PSIHOLOGICE a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarului de înscriere la concursul pentru ocuparea din sursă externă a postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I
Data publicării: 2022-11-25
PLANIFICARE SUSŢINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea din sursă externă a postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I
Data publicării: 2022-11-21
INSTRUCŢIUNI nr.30522 din 14.11.2022 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE AL M.A.I.
Data publicării: 2022-11-14
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual muncitor calificat IV-I la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-11-03
PLANIFICARE EXAMINARE MEDICALĂ pentru 5 (cinci) candidaţi declaraţi admişi la concursurile organizate pentrun ocuparea unor funcţii vacante prin încadrare directă
Data publicării: 2022-10-17
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-10-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-10-11
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 08.10.2022
Data publicării: 2022-10-11
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 01.10.2022
Data publicării: 2022-10-04
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 08.10.2022
Data publicării: 2022-10-04
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-10-03
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiei depuse de candidatul cu codul unic de identificare 27778 privind rezultatele obţinute la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-10-03
TABEL FINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției de ofițer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare și metodologie, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor interne care îndeplinesc condițiile legale.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL FINAL cu rezultatele obținute de candidații la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al Unității speciale de Aviație București și Biroul management aeronautic și siguranță aeriană al Unității Speciale de Aviație Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/politist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la interviul de departajare administrat in cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al Unității speciale de Aviație București și Biroul management aeronautic și siguranță aeriană al Unității Speciale de Aviație Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/politist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
Data publicării: 2022-09-30
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției de ofițer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare și metodologie, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor interne care îndeplinesc condițiile legale.
Data publicării: 2022-09-29
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA
Data publicării: 2022-09-29
TABEL FINAL cu rezultatul obţinut la testul scris de către candidatul înscris la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-28
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 01.10.2022
Data publicării: 2022-09-28
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la testul scris de către candidatul înscris la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-27
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 24.09.2022
Data publicării: 2022-09-27
TABEL FINAL (după soluţionarea contestaţiilor) cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-26
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţii cu codurile unice de identificare 28321, 28417, 28066, 28152, 28416 şi 28238 referitor la rezultatele obţinute la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-26
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-26
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-26
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-23
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Structura financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2022-09-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar-compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-21
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-20
RĂSPUNS la contestaţia formulată de candidata cu codul unic de identificare 28405 la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-20
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-20
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-20
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 17.09.2022
Data publicării: 2022-09-20
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-19
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru data de 24.09.2022, în vederea participării la concursurile de încadrare directa/rechemare în activitate organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-09-19
REVENIRE LA ANUNŢUL nr.27808 din 30.06.2022 - concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecere în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-19
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-16
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii vacante, respectiv subofiţer administrativ principal (şi conducător auto), subofiţer tehnic principal (şi conducător auto) şi subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-09-15
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul administrativ - Compartimentul auto din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat, în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-14
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-13
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-13
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat, în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal la Biroul management operaţional şi control acces-compartimentul organizare şi management operaţional din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-13
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea participării la concursurile de încadrare directa/rechemare în activitate organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-09-12
LISTA CANDIDAŢILOR(REVENIRE) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
LISTA CANDIDAŢILOR(REVENIRE) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii vacante de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12----------------------------


TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
RĂSPUNS privind soluţionarea contestaţiei depuse la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-09
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-09
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-08
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-08
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-08
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-07
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice-compartimentul metodică, instruire şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-07
PROGRAMARE INTERVIU DE DEPARTAJARE la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-06
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2022-09-05
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-02
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 26.08.2022
Data publicării: 2022-09-02
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-01
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-09-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor -Compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor -Compartimentul cooperare aeronautică internaţională din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol din cadrul Inspectoratului General Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-31
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-29
Raspuns la contestatia formulata de candidata cu codul unic de identificare 28158, candidata la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Biroul Juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie, prin incadrare directa.
Data publicării: 2022-08-29
Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-08-29
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul secretariat din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-08-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura financiar-Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-26
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie, pentru ocuparea unor funcții de ofițer vacante prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor.
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O/U.E din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-24
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a doua funcţii vacante de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-23
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării a doua funcţii vacante de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-22
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-19
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-19
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-19
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 15.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 14.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 13.08.2022
Data publicării: 2022-08-18
TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de subofițer operativ principal la Biroul management aeronautic al USPAv București / Biroul management aeronautic și siguranță aeriana al USPAv Caransebeș.
Data publicării: 2022-08-17
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 11.08.2022
Data publicării: 2022-08-16
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 10.08.2022
Data publicării: 2022-08-16
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 09.08.2022
Data publicării: 2022-08-12
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare în vederea ocupării a trei funcţii vacante de subofiţer respectiv, două de subofiţer tehnic principal(FDex) la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei prevăzute la poziţiile 53 şi 54 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi una de subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei prevăzută la poziţia 54 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-08-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, prevăzute la poziţiile 32 şi 35 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional şi control acces, prevăzute la poziţiile 32 şi 35 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR (revenire) care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevăzută la poziţia 94 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevăzută la poziţia 95 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-10
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 08.08.2022
Data publicării: 2022-08-10
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-09
LISTA CANDIDAŢILOR care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de subofiţer operativ principal la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-08-09
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 07.08.2022
Data publicării: 2022-08-08
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 06.08.2022
Data publicării: 2022-08-08
REPLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-08
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-05
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ din data de 04.08.2022
Data publicării: 2022-08-05
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de trecere în corpul ofiţerilor organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-08-02
ERATĂ la anunţul de încadrare nr. 27582 din 21.06.2022 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul auto din statul de organizare al Biroului administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-07-05
ERATĂ la anunţul de încadrare nr. 27583 din 21.06.2022 privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii vacante de subofiţer repectiv, subofiţer administrativ principal(şi conducator auto), subofiţer tehnic principal(şi conducator auto) şi subofiţer operativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din statul de organizare al Biroului administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-07-05
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-07-01
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la interviul concursului pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-07-01
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal a Biroul management operaţional şi control acces din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul concursului pentru ocuparea postului de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul juridic din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul management resurse umane din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin trecerea în corpul ofiţerilor, a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevazută la poziţia 95 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul control intern, prevazută la poziţia 94 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-30
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării a doua functii vacante de subofiter operativ principal la Compartimentul management operational si control acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă
Data publicării: 2022-06-29
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării functiei vacante de subofiter administrativ principal la Structura financiar - Biroul contabilitate, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă
Data publicării: 2022-06-29
REZULTATUL TESTĂRII PSIHOLOGICE a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de fochist
Data publicării: 2022-06-29
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării a două funcţii de subofiţer la Biroul management aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti respectiv la Biroul management aeronautic şi siguranţă aeriană din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă
Data publicării: 2022-06-29
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-28
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la structura Financiar-Contabilitate, Biroul Contabilitate din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-06-27
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-27
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ în vederea ocupării funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-24
LISTA CANDIDAŢILOR CARE ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de fochist din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-24
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din statul de organizare al al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul secretariat, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE în vederea ocupării funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă relaţii publice şi protocol din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-22
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii a trei functii de subofiter repectiv, subofiter administrativ principal(si conducator auto), subofiter tehnic principal(si conducator auto) si subofiter operativ principal(si conducator auto) la Compartimentului auto din statul de organizare al Biroului Administrativ, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist I la Compartimentul auto al Biroului Administrativ, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de subofiter operativ principal la Biroul Juridic, prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist I la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Iasi, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii a trei functii vacante de subofiter respectiv, doua de subofiter tehnic principal(FDex) la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Tulcea si una de subofiter operativ principal la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei al USPAv Caransebes, prin incadrare directa
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de ofiter specialist principal I(consilier juridic) la Biroul Juridic, prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
ANUNŢ DE ÎNCADRARE in vederea ocuparii functiei de subofiter secretariat principal la Compartimentul subregistrul N.A.T.O./U.E., prin incadrare directa, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-21
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-06-15
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-06-09
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2022-05-31
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-05-09
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-14
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-13
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-13
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-12
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-12
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-11
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
Rezultatul testării psihologice a candidatului înscris la concursursul organizat de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-04-07
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-04-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-04-01
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de conducere vacante de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical.
Data publicării: 2022-03-31
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2022-03-30
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-30
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin concurs sau examen după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-30
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 1 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 3 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr. 2 - Echipaj de zbor nr. 2 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti. Data publicării: 2022-03-28
Rezultatele testarii psihoogice a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea unor functii de comandant echipaj I, prin concurs sau examen
Data publicării: 2022-03-28
Rezultatul testarii psihologice a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi, respectiv a functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati,ambele din cadrul Detasamentului Aeromedical.
Data publicării: 2022-03-28
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-23
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului inscris la concursul organizat de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor nr.1-echipaj de zbor nr.4 din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2022-03-22
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat in vederea ocuparii funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical, la POA Galati din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-22
Planificare susţinere testare psihologică a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea a sapte functii de comandant echipaj I, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-18
Planificare susţinere testare psihologică a candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie, pentru ocuparea functiei de comandant al punctului de operare aeromedical la POA Iasi, respectiv la POA Galati, ambele din cadrul Detasamentului Aeromedical, prin concurs sau examen din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant vacante
Data publicării: 2022-03-17
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.3, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.2 - echipaj de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.4, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.3, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-10
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Jibou, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Târgu Mureş, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Iaşi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-03-09
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis după interviul de departajare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-23
Planificare susţinere testare psihologică de către candidatul declarat admis după interviul de departajare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist Data publicării: 2022-02-21
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-21
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-14
Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de conducere vacante de comandant detasament la Detasamentul de zbor din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Iasi.
Data publicării: 2022-02-11
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de conducere vacante de comandant detasament la Detasamentul de zbor din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Iasi.
Data publicării: 2022-02-10
Anunt privind interviul de departajare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal, la Serveciul metodică si reglementari aeronautice- compartimentul licente si autorizari aeronautice din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu).
Data publicării: 2022-02-09
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2022-02-07
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin concurs sau examen, dupa caz,cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2022-02-02
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul desfăşurat pentru ocuparea postului de personal contractual - îngrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-02-02
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-01
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-02-01
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - îngrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-31
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - îngrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-26
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul desfasurat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I, specialitatea electrician la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-25
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la proba practica administrata în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - ingrijitor la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-25
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la interviul administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-21
TABEL NOMINAL cu rezultatul final obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-20
TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la proba practică administrată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Biroul Logistic - Compartimentul administrare cadastru şi imobile, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-19
Rezultate testare psihologică a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-17
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor care au promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - îngrijitor, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-11
Rezultatul testării psihologice a candidatului care a promovat proba de selectie a dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursa externa a postului de personal contractual - electrician
Data publicării: 2022-01-10
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post de subofiţer operativ principal, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-06
Rezultatul testării psihologice a candidatului declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post de subofiţer, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-05
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului care a promovat proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - electrician, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea, din sursă externă a postului de personal contractual - electrician, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2022-01-04
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului declarat admis la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2022-01-04
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-30
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-12-30
Planificare susţinere testare psihologică a candidatului declarat admis la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-27
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-21
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevazută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-21
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-20
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef birou I la Biroul Administrativ din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-12-17
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-12-17
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (muncitor calificat IV-I) la Biroul Administrativ din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-12-17
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de subofiţer respectiv subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, şi subofiţer tehnic principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-17
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef birou I la Biroul Administrativ din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-12-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-12-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-15
RĂSPUNS la contestaţia depusă de către candidatul cu codul unic de identificare 32738 candidată la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de subofiţer respectiv subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, şi subofiţer tehnic principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-12-14
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-13
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-12-13
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual(îngrijitor) la Inspectoratul General Aviaţie
Data publicării: 2021-12-10
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-12-10
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2021-12-10
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-12-10
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de şef birou la Biroul Management Aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-12-09
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-12-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-12-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de şef birou la Biroul Management Aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-12-08
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-08
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-12-07
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de șef serviciu I la Serviciul metodică și reglementări aeronautice, din cadrul Inspectoratului General de Aviație (Aparat propriu)
Data publicării: 2021-12-07
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de șef serviciu I la Serviciul metodică și reglementări aeronautice, din cadrul Inspectoratului General de Aviație (Aparat propriu)
Data publicării: 2021-12-06
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de comandant detașament la Detașamentul de zbor din cadrul Unității Speciale de Aviație Iași
Data publicării: 2021-12-03
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-03
LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Metodică şi reglementări aeronautice - compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-03
LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de subofiţer respectiv subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, şi subofiţer tehnic principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-03
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de subofiţer respectiv subofiţer operativ principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, şi subofiţer tehnic principal la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-03
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-12-03
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere vacante de comandant detașament la Detașamentul de zbor din cadrul Unității Speciale de Aviație Iași
Data publicării: 2021-12-02
ANUNT DE PROMOVARE în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din Inspectoratul General de Aviatie
Data publicării: 2021-11-25
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef birou I la Biroul Administrativ, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant Data publicării: 2021-11-25
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor - echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi
Data publicării: 2021-11-25
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef birou I la Biroul Administrativ
Data publicării: 2021-11-25
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Pregatire in zbor preoperationala din cadrul Detasamentului de Instruire si Perfectionare
Data publicării: 2021-11-24
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detasamentul de zbor - echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi
Data publicării: 2021-11-24
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detasament la Detasamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi
Data publicării: 2021-11-23
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de sef birou(consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-11-23
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Pregatire in zbor preoperationala din cadrul Detasamentului de Instruire si Perfectionare
Data publicării: 2021-11-23
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 23.11.2021
Data publicării: 2021-11-23
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 22.11.2021
Data publicării: 2021-11-22
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detasament la Detasamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi, prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detasament la Detasamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi
Data publicării: 2021-11-22
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de sef birou(consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie , prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-22
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de sef birou(consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-11-22
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 18.11.2021
Data publicării: 2021-11-18
LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU TESTAREA PSIHOLOGICĂ care va fi susţinută în data de 23.11.2021, pentru ocuparea unor funcţii de execuţie
Data publicării: 2021-11-18
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-17
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 17.11.2021,
Data publicării: 2021-11-17
LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU TESTAREA PSIHOLOGICĂ care va fi susţinută în data de 22.11.2021, pentru ocuparea unor funcţii de execuţie
Data publicării: 2021-11-17
Documente de studiu pentru candidaţii la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi şi locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca. Tematică: Management. Definiţie, funcţii, metode şi tehnici de management. Extras din manualul: Management organizaţional în domeniul ordinii publice, prof. univ.dr. Costică Voicu şi conf.univ. dr. Florin Sandu, editura M.A.I.
Data publicării: 2021-11-17
ANUNŢ DE ÎNCADRARE a unui post de personal contractual (îngrijitor) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2021-11-17
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Pregătire în zbor preoperaţională din cadrul Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare
Data publicării: 2021-11-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-11-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef serviciu I la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie(Aparat propriu)
Data publicării: 2021-11-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-11-16
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-11-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-16
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-16
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-15
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandat echipaj I la Pregatire in zbor preoperationala din cadrul Detasamentului de Instruire si Perfectionare , prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant Data publicării: 2021-11-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandat echipaj I la Pregatire in zbor preoperationala din cadrul Detasamentului de Instruire si Perfectionare
Data publicării: 2021-11-15
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandat echipaj I la Detasamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-11-15
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandat echipaj I la Detasamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi , prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-15
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaților declarați ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor de ofițer vacante, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist
Data publicării: 2021-11-15
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaților declarați ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor de subofițer vacante, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist
Data publicării: 2021-11-15
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 15.11.2021, pentru ocuparea a a doua posturi de ofiter de executie vacante, din specialitatea pilot avion.
Data publicării: 2021-11-15
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-12
RĂSPUNS CONTESTAŢIE la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul metodică şi reglementări aeronautice - Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană - Compartimentul Navigaţie Aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-12
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achiziţii publice prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-12
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 09.11.2021
Data publicării: 2021-11-12
LISTA CANDIDAŢILOR care vor susţine testarea psihologică în data de 17.11.2021
Data publicării: 2021-11-12
REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ susţinută în data de 05.11.2021
Data publicării: 2021-11-12
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internaţională, din cadrul Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-12
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din cadrul Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de şef la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-11-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti , prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană - Compartimentul Navigaţie Aeriană din cadrul Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Metodică şi Reglementări Aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie , prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Metodică şi Reglementări Aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2021-11-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2021-11-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Management Aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-11-11
LISTA CANDIDAŢILOR care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Management Aeronautic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin concurs sau examen, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-11-11
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Ofițer specialist I la Serviciul cooperare aeronautică internaționalp și managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internațională, din cadrul Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-10
PLANIFICARE SUSȚINERE TESTARE PSIHOLOGICĂ a candidaților declarați ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor de ofițer vacante, din specialitatea pilot avion, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist
Data publicării: 2021-11-10
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiter tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achizitii publice din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-10
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiter operativ principal la Serviciul metodica si reglementari aeronautice - compartimentul licente si autorizari aeronautice, din cadrul Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-10
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiter tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achizitii publice din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-11-09
TABEL FINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de pilot I (specialitatea pilot militar avion) la Pregătire în zbor preoperaţională, poziţiile 4 şi 5 din statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-09
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de pilot I (specialitatea pilot militar avion) la Pregătire în zbor preoperaţională, poziţiile 4 şi 5 din statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-08
Anunţ tastare psihologică din 09.11.2021 în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I.pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2021-11-05
Lista candidaţilor care ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-05
Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-05
Lista candidaţilor care ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-05
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef serviciu I la Serviciul Marketing si Achizitii Publice, din statul de organizarea al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu) cu recrutare din sursa interna din rândul ofiterilor care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-11-04
Completare lista candidati care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautica internationala, din statul de organizare al Inspectoratul General de Aviatie (Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-04
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef birou I la Biroul Administrativ, cu recrutare din sursa interna din rândul ofiterilor care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-11-04
Modificare lista candidati care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautica internationala, din statul de organizare al Inspectoratul General de Aviatie (Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-04
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Biroul Exploatare Aeronave , din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-04
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Serviciul metodica si reglementari aeronautice - compartimentul licente si autorizari aeronautice, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautica internationala, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Serviciul coordonare misiuni si navigatie aeriana - compartimentul navigatie aeriana, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Serviciul coordonare misiuni si navigatie aeriana - compartimentul navigatie aeriana, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Serviciul metodica si reglementari aeronautice - compartimentul licente si autorizari aeronautice, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achizitii publice , din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care NU INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de subofiter tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achizitii publice , din statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautica internationala, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul pentru ocuparea a două functii de pilot I la Pregătire in zbor preoperatională din statul de organizare al Detasamentului de Instruire si Perfectionare, prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-11-02
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-11-02
Anunţ tastare psihologică din 05.11.2021 în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I.pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2021-11-02
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiter specialist I la Compartimentul comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei, prevăzută în statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviaţie Iasi, prin incadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-10-29
Lista candidatilor care INDEPLINESC conditiile de participare la concursul pentru ocuparea a două functii de pilot I la Pregătire in zbor preoperatională din statul de organizare al Detasamentului de Instruire si Perfectionare, prin incadrare directă.
Data publicării: 2021-10-29
In atentia candidatilor. Anunt privind accesul persoanelor in incinta Centrului de Psihosociologie al M.A.I.
Data publicării: 2021-10-29
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie(Aparat propriu) cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-27
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie(Aparat propriu) cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-26
Planificare examinare medicală a candidaţilor înscrisi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea pilot avion.
Data publicării: 2021-10-26
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie prevăzută la statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-25
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie prevăzută la statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-25
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-22
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Metodică şi Reglementări Aeronautice prevăzută la poziţia 39 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-22
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Pregătire în zbor preoperaţională, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi perfecţionare cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate-Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcţii de execuţie vacante, respectiv funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi a funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef centrul operaţional din cadrul Uniăţii Speciale de Aviaţie Iaşi, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef birou la Biroul Exploatare Aeronave , din cadrul Uniătii Speciale de Aviatie Bucuresti, cu recrutare din sursa interna, din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef birou la Biroul Management Aeronautic , din cadrul Uniătii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursa interna, din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de sef serviciu I la Serviciul Metodica si Reglementari Aeronautice, din cadrul Inspectoratului General de Aviatie, cu recrutare din sursa interna, din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de loctiitor al comandantului unitatii speciale de aviatie, din cadrul Unitătii Speciale de Aviatie Iasi, cu recrutare din sursa interna, din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de loctiitor al comandantului unitatii speciale de aviatie, din cadrul Unitătii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursa interna, din rândul ofiterilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerințele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-10-20
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de subofiter tehnic principal la Biroul logistic - compartimentul achizitii publice, din cadrul Unitătii Speciale de Aviatie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de ofiter specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautică internatională si managementul proiectelor - compartimentul managementul proiectelor, din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de ofiter specialist I la Serviciul cooperare aeronautică internatională si managementul proiectelor - compartimentul cooperare aeronautică internatională, din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de ofiter specialist I la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unitătii Speciale de Aviatie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de subofiter operativ principal la Serviciul coordonare misiuni si navigatie aeriană - Compartimentul navigatie aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de subofiter operativ principal la Serviciul metodică si reglementari aeronautice - Compartimentul licente si autorizări aeronautice din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-15
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a trei funcţii din specializarea pilot militar pe elicoptere, respectiv Pilot I la Detașamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr. 1 din cadrul Unității Speciale de Aviație București, Ofițer specialist II la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unității Speciale de Aviație Cluj-Napoca și Ofițer specialist II la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unității Speciale de Aviație Iași , prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-14
Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a două funcţii de pilot I, (specializarea pilot militar avion) la Pregătire în zbor preoperațională, din cadrul Detașamentului de Instruire și Perfecționare, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2021-10-14
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. anunţă existenţa unor posturi vacante.
Data publicării: 2021-10-14
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacante de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-09-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-08-31
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-08-24
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2021-08-23
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. anunţă existenţa unor posturi vacante.
Data publicării: 2021-08-23
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr. 2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-08-12
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-08-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr. 2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-08-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-08-10
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2021-08-09
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2021-08-06
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2021-08-06
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou din cadrul Detaşamentului Aeromedical
Data publicării: 2021-08-05
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj II la Detaşamentul de Zbor - echipaj de zbor nr. 2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2021-08-05
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj II la Detaşamentul de Zbor - echipaj de zbor nr. 2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2021-08-04
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2021-08-04
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-08-04
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2021-08-03
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-08-03
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Detasamentul de Zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr. 1, prevăzută in statul de organizare al Unitaţii Speciale de Aviatie Bucureşti.
Data publicării: 2021-08-02
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-30
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-30
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr.2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-07-28
Tabel final cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-07-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr.2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-07-27
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2021-07-27
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical din cadrul Detaşamentului Aeromedical (după soluţionarea contestaţiei)
Data publicării: 2021-07-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin concurs sau examern, după caz, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I.
Data publicării: 2021-07-26


Tabel final cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-22
Tabel final cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galati din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-22
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucuresti din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-22
Tabel final cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Constanta din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-21
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-21
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galati din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-21
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Constanta din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-20
Rezultate testare psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul General de Aviaţe al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Detaşamentului Aeromedical, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din randul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-07-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Tulcea
Data publicării: 2021-07-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj II la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de Zbor nr.2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Tulcea
Data publicării: 2021-07-19
Tabel cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr.1 - Echipaj de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Bucureşti.
Data publicării: 2021-07-16
Tabel cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj II la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de Zbor nr.2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Tulcea.
Data publicării: 2021-07-16
Tabel cu rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Tulcea.
Data publicării: 2021-07-16
Rezultatele obţinute la Evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr.1 - Echipaj de Zbor nr.1 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţe Bucureşti.
Data publicării: 2021-07-15
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţe al Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea unor posturi de conducere vacante, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din randul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care indeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant.
Data publicării: 2021-07-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-14
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General de Aviaţie în vederea ocupării funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-13
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General de Aviaţie în vederea ocupării funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-13
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat echipaj I la Punctul de operare Aeromedical Galaţi respectiv pentru ocuparea postului de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-12
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de Comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de operare Aeromedical Targu Mureş prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-12
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de Comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de operare Aeromedical Constanţa prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-07-12
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucureşti.
Data publicării: 2021-07-09
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat echipaj II la Detasamentul de Zbor prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2021-07-08
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat echipaj I la Detasamentul de Zbor prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2021-07-08
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat echipaj I la Detasamentul de Zbor prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2021-07-07
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat echipaj I la Detasamentul de Zbor prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2021-07-07
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca.
Data publicării: 2021-07-07
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrisi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea unor posturi vacante prin concurs sau examen.
Data publicării: 2021-07-05
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat detasament la Detasamentul de Zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2021-07-05
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat detasament la Detasamentul de Zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2021-07-05
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat detasament la Detasamentul de Zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2021-07-05
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat detasament la Detasamentul de Zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2021-07-05
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandat detasament la Detasamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi.
Data publicării: 2021-07-05
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrisi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea unor posturi vacante prin concurs sau examen.
Data publicării: 2021-07-05
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea unor posturi de conducere vacante, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant. Tastarea se va susţine în data de 09.07.2021.
Data publicării: 2021-07-01
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea unor posturi de conducere vacante, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant. Tastarea se va susţine în data de 02.07.2021.
Data publicării: 2021-07-01
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-29
Model curriculum vitae şi model declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Târgu Mureş, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant al punctului de operare aeromedical la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor nr.1 - echipaj de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Bucureşti, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Jibou, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj II la Detaşamentul de zbor - echipaj de zbor nr.2, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2021-06-23
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. anunţă existenţa unor posturi vacante.
Data publicării: 2021-06-18
Rezultatele la evaluarea psihologică susţinută de candidaţii recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2021 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-06-10
Planificarea la Institutul de Medicină Aeronautică şi Spaţială în vederea examinării medicale a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2021 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-06-10
Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2021 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se va susţine la sediul Inspectoratului General de Aviaţie din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi nr. 14-16 (revenire la anunţul din 25.05.2021)
Data publicării: 2021-06-07
Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2021 de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se va susţine la sediul Inspectoratului General de Aviaţie din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi nr. 14-16
Data publicării: 2021-05-25
Rezultatele testării psihologice a candidatului la concursul organizat de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea aviație, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-16
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-15
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea a trei posturi de subofiţer vacante, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-09
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş, Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă (după susţinerea interviului de departajare din data de 09.02.2021).
Data publicării: 2021-02-09
Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş, Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-09
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-08
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-04
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I şi a funcţiei de ofiţer specialist III, la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave, prin încadrare directă (după susţinerea interviului de departajare din data de 04.02.2021).
Data publicării: 2021-02-04
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I şi a funcţiei de ofiţer specialist III, la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-04
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea a trei posturi de subofiţer vacante, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-03
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-02
ANUNŢ în atenţia candidaţilor care au alocate codurile unice de identificare 28778, 28815 şi 28923, candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcției de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş, Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-02
ANUNŢ în atenţia candidaţilor care au alocate codurile unice de identificare 28728 şi 28818, candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-02
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave (după susţinerea testării psihologice).
Data publicării: 2021-02-02
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-01
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, respectiv una prevazută în statul de organizare al Unităţi Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă (după susţinerea interviului din data de 01.02.2021).
Data publicării: 2021-02-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul de departajare administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcţii de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, respectiv una prevazută în statul de organizare al Unităţi Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-01
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea a trei posturi de subofiţer vacante, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-01
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş, Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-02-01
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş, Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-30
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-29
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de maistru militar vacante, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-28
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal II - grupa I la Compartimentul lucrări şi reparaţii celula-motor, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-28
Rezultatele testării psihologice a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea pilot avion, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-28
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de ofiţer specialist I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană, prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) şi a unei funcţii de ofiţer specialist I la Compartimentul Echipaje operare avion medicalizat, prevazută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-27
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea inginer de aviaţie, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-27
Anunţ susţinere interviu pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, respectiv una prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-26
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de maistru militar vacante, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitattea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-26
Planificare susţinere testare psihologică a candidaţilor declaraţi ADMIS la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea posturilor de ofiţer vacante, din specialitatea pilot de avion, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-26
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcții de maistru principal I- grupa I la Biroul Exploatare Aeronave - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-26
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal II - grupa I la Compartimentul lucrări şi reparaţii celula-motor, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-26
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de ofiţer specialist I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană, prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) şi a unei funcţii de ofiţer specialist I la Compartimentul Echipaje operare avion medicalizat, prevazută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-25
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcții de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, respectiv una prevazută în statul de organizare al Unităţi Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-25
Răspuns la contestaţia depusă de către candidatul care are alocat codul unic de identificare 28689 candidat la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcţii de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, respectiv una prevazută în statul de organizare al Unităţi Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-25
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-25
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcții de maistru principal I- grupa I la Biroul Exploatare Aeronave - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-25
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca.
Data publicării: 2021-01-22
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave
Data publicării: 2021-01-22
Răspuns la contestaţia depusă de candidatul care are codul unic de identificare 28728, candidat la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave
Data publicării: 2021-01-21
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcții de ofiţer specialist I, la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi una în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2021-01-21Anunţ privind programul de voluntariat din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I.
Data publicării: 2021-01-20
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş,Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-20
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de subofiţer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureş,Punctul de Operare Aeromedical Iaşi şi Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin încadrare directă.
Data publicării: 2021-01-20
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I, respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze, prevăzute în statul de organizare al Secţiei de Reparaţii Aeronave
Data publicării: 2021-01-19
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de maistru principal II - grupa I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin rechemare în activitate din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal I - grupa I la Biroul Exploatare Aeronave - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin rechemare în activitate din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal I - grupa I la Biroul Exploatare Aeronave - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin rechemare în activitate din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal II - grupa I la Compartimentul lucrări şi reparaţii celulă-motor prevăzute în statul de organizare al Secţiei Reparaţii Aeronave, prin rechemare în activitate din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a două funcţii de pilot I la Compartimentul Pregătire în Zbor operaţională, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare, a unei funcţii de pilot I la Detaşamentul de Zbor prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, a unei funcţii de pilot I la Detaşamentul de Zbor prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca şi a unei funcţii de pilot I la Detaşamentul de Zbor prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de pilot I la Compartimentul Pregătire în Zbor preoperaţională, prevazute în statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi Perfectionare.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a două funcţii de ofiţer specialist I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană, prevazute în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie(aparat propriu) şi a unei funcţii de ofiţer specialist I la Compartimentul Echipaje Operare Avion Medicalizat prevazută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a două funcţii de ofiţer specialist I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană, prevazute în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie(aparat propriu) şi a unei funcţii de ofiţer specialist I la Compartimentul Echipaje Operare Avion Medicalizat prevazută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei funcţii de pilot I la Compartimentul Pregătire în Zbor preoperaţională, prevazută în statul de organizare al Detaşamentului de Instruire şi Perfectionare.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist II la Detaşamentul de Zbor - echipaj de zbor nr.1, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2021-01-15
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist II la Detaşamentul de Zbor - echipaj de zbor nr.1, prevazută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi.
Data publicării: 2021-01-15
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-13
Răspuns la contestaţiile depuse de către candidatul cu codul unic de identificare 28420 şi de către candidatul cu codul unic de identificare 28524 , candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-13
ERATĂ la lista candidaţilor care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea a trei funcții de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi una în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2021-01-13
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist III la Biroul Management Aeronautic prevăzută în statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-13
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I(consilier juridic) la Compartimentul juridic prevăzută în statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-13
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist III la Biroul Management Aeronautic prevăzută în statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-12
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Serviciul Programe,Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-12
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist I(consilier juridic) la Compartimentul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Unității Speciale de Aviaţie București, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-11
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-11
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul inspecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-11
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Compartimentul asigurarea calităţii, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-11
Tabel final cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-10
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Serviciul Programe,Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-10
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-10
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul inspecția muncii, securitate și sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-10
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-09
Tabel final cu nota obținută de candidatul înscris la Biroul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei - Compatimentul Tehnologia Informaţiei
Data publicării: 2021-01-09
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I(consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-09
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie, la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze - Sectia Reparaţii Aeronave
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca.
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca.
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I respectiv a funcţiei de ofiţer specialist III, ambele din specialitatea echipamente şi instalaţii de aviaţie, la Compartimentul lucrări şi reparaţii instalaţii electrice, aparatură de bord, grup electrogen şi gaze - Sectia Reparaţii Aeronave
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevazute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi una prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş.
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2021-01-08
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevazute în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi una prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş.
Data publicării: 2021-01-08
Tabel nominal cu nota obținută de candidatul înscris la Biroul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei - Compatimentul Tehnologia Informaţiei
Data publicării: 2021-01-08
Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul scris de către candidatul la concursul organizat pentru ocuparea funcției de ofiţer specialist principal I la Compatimentul asigurarea calităţii prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2021-01-08
Planificare INMAS candidaţi prin încadrare directă piloţi IGAv
Data publicării: 2021-01-06
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii de ofiţer în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2020-12-31
Completare listă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2020-12-30
Modificare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2020-12-30
Completare la lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-30
Completare la lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-30
ERATĂ la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) ce se va desfăşura în data de 10.01.2021.
Data publicării: 2020-12-30
ERATĂ la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I (consilier juridic) la Compartimentul juridic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti ce se va desfăşura în data de 11.01.2021.
Data publicării: 2020-12-30
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei - Compartimentul Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei - Compartimentul Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de Securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de Securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de Securitate prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist III la Biroul Management Aeronautic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca.
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş.
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul Juridic prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Biroul Juridic prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protectia Mediului prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protectia Mediului prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compatimentul asigurarea calităţii prevăzută în statul de organizare al Inspectoratul General de Aviaţie(Aparat propriu).
Data publicării: 2020-12-29

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a trei funcţii de subofițer operativ principal la Punctul de Operare Aeromedical Târgu-Mureș, Punctul de Operare Aeromedical Iași, Punctul de Operare Aeromedical Arad, prevăzute în statul de organizare al Detașamentului Aeromedical, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-23
Anulare concurs pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Data publicării: 2020-12-18
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., pentru ocuparea a unsprezece funcţii de ofiţer vacante, prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor
Data publicării: 2020-12-17

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a două funcţii de pilot I, la Compartimentul Pregătire în zbor operațională din cadrul Detașamentului de Instruire și Perfecționare, a unei funcții de pilot I la Detașamentul de zbor nr. 1 - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unității Speciale de Aviațe București, a unei funcții de pilot I la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.2 din cadrul Unității Speciale de Aviațe Cluj-Napoca și a unei funcții de pilot I la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.2 din cadrul Unității Speciale de Aviațe Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-16

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de ofițer specialist II la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unității Speciale de Aviațe Iași, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-16

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de ofițer specialist I la Detașamentul de zbor - echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unității Speciale de Aviațe Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-16

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a trei funcţii de pilot I la Compartimentul Pregătire în zbor preoperațională din cadrul Detașamentului de Instruire și Perfecționare, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-16

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării a două funcţii de ofițer specialist I la Serviciul Coordonare Misiuni și Navigație Aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviație (Aparat propriu) și a unei funcțiii de ofițer specialist I la Compartimentul Echipaje operare avion medicalizat din cadrul Detașamentului Aeromedical, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care, îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-16Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzut în statul de organizare al Unității Speciale de Aviație Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzut în statul de organizare al Unității Speciale de Aviație Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist I, respectiv a funcției de ofițer specialist III, ambele din specialitatea echipamente și instalații de aviație, la Compartimentul lucrări și reparații instalații electrice, aparatură de bord, grup electrogen și gaze, prevăzute în statul de organizare al Secției Reparații Aeronave, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii de ofițer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave, două prevăzute în statul de organizare al Unității Speciale de Aviație București, respectiv una în statul de organizare al Unității Speciale de Aviație Caransebeș, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de maistru principal II-grupa I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de maistru principal I-grupa I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal I-grupa I la Biroul Exploatare Aeronave- Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzute în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcţii de maistru principal I-grupa I la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iasi, respectiv la Biroul Exploatare Aeronave, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebes, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-14Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii de maistru principal II-grupa I la Compartimentul lucrări şi reparaţii celulă-motor, prevăzute în statul de organizare al Secţiei Reparaţii Aeronave, prin rechemare în activitate, din rândul persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-14
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației, din cadrul Unitatii Speciale de Aviaţie Caransebes, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist III la Biroul Management Aeronautic, din cadrul Unitatii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I la Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației-Compartimentul tehnologia informatiei, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane-Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I(consilier juridic) la Compartimentul juridic, din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucuresti, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Compartimentul structura de securitate, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I(consilier juridic) la Biroul juridic, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Compartimentul asigurarea calităţii, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2020-12-08
Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a cadrelor militare si a personalului poliţienesc din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2020-09-25
Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a cadrelor militare si a personalului poliţienesc din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2020-08-07
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2020-07-06
Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a cadrelor militare si a personalului poliţienesc din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2020-06-04
Pe toată perioada aplicabilităţii decretului privind starea de urgenţă, se amână selecţia cadrelor militare şi a personalului poliţienesc din M.A.I. în vederea ocupării unor posturi vacante
Data publicării: 2020-04-21
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2020-03-05
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2020-01-30
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-12-13
Rezultate testare psihologică în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Centrul de Informare Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane
Data publicării: 2019-12-04
În conformitate cu aprobarea ministrului afacerilor interne, începând cu data de 25.11.2019, Inspectoratul General de Aviaţie suspendă concursurile aflate în desfăşurare pentru ocuparea posturilor de conducere vacante
Data publicării: 2019-11-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament de zbor la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-11-25
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Centrul de Informare Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
Data publicării: 2019-11-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2019-11-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie la Unitatea Speciala de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2019-11-20
Tabel nominal cu rezultatele obţinute în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-12
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detasament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-11-12
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-11-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-11
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor comandant din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-11-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-11-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-30
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-10-30
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testarea psihologică de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-25
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor interne
Data publicării: 2019-10-25
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-24
Tabel cu rezultatele finale obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-24
Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-24
Tabel final cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament(si comandant POA Bucureşti) la Detasamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-23
Tabel cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unităţii de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-10-18
Rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-17
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 14.10.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-17
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 09.10.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate, la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj -Napoca şi Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2019-10-17
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-10-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de locţiitor al comandantului unitătii speciale de aviaţie din cadrul Unitaţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2019-10-15
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-10-14
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-11
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unitătii speciale de aviaţie din cadrul Unitaţii Speciale de Aviaţie Bucuresti
Data publicării: 2019-10-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detaşament, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-09
Planificarea interviului de cunoaştere în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Control Intern din cadrul I.G.Av.
Data publicării: 2019-10-08
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti), prevăzută la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-07
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti), prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-10-07
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unitătii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unitătii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-04
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2019-10-02
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, respectiv a funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2019-10-02
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-10-01
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin concurs sau examen, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-26
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin concurs sau examen, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-26
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant Detaşament Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-24
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-20
PLANIFICAREA INTERVIULUI DE CUNOAŞTERE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2019-09-13
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-08-21
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-07-03
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 07.06.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii recrutaţi în vederea admiterii la instituţiile de învăţământ ce pregătesc absolvenţi pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2019
Data publicării: 2019-06-18
Anunţ privind susţinerea evaluării psihologice din data de 07.06.2019 ora 08:15, a candidaţilor recrutaţi în vederea admiterii în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, sesiunea 2019
Data publicării: 2019-05-31
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-05-24
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-04-17
Răspuns privind solutionarea contestaţiei depuse de către doamna AGA-MILICI ALEXANDRA-MARIA privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-15
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a 3(trei) funcţii de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie(Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel final cu rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-08
Lista candidaţilor care vor susţine în data de 10.04.2019, ora 12.00, interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-03
Lista candidaţilor care vor susţine în data de 08.04.2019, ora 11.00, interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-03
Tabel nominal cu clasificarea finală şi rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Răspuns contestaţie la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Tabel nominal cu clasificarea finală cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Răspuns privind soluţionarea contestaţiei la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiter secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a 3(trei) funcţii de subofiter administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti si la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Răspuns - 29.03.2019 - la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhiva, Relatii Publice si Protocol, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(si conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal(si conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional si control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare aeronautică internaţională si managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimantul management operaţional si control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-22
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-22
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(şi conducător auto)la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-20
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal I la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal I (şi conducător auto)la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de Securitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de Securitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-15
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-15
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(FDex)la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(FDex)la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-11
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (05.03.2019)
Data publicării: 2019-03-11
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-07
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (07.03.2019)
Data publicării: 2019-03-07
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-06
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-06
Tabel final cu rezultatul obţinut la interviul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (25.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (21.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (18.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la interviul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-05
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (05.03.2019)
Data publicării: 2019-03-05
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante prevăzute cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante prevăzute cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul Buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul Buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management operaţional şi control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management operaţional şi control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (01.03.2019)
Data publicării: 2019-03-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-02-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Erată la lista candidaţilor care îndeplinesc, precum şi la lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-27
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (27.02.2019)
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrarea patrimoniului imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrarea patrimoniului imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-02-26
Planificare testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-22
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-22
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul Management Resurse Umane, prin trecerea în corpul ofiţerilor.
Data publicării: 2019-02-20
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.
Data publicării: 2019-02-20
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-20
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, Norme Logistice Patrimoniu Imobiliar ţi Protecţia Mediului, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Răspuns la contestaţia depusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-15
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-14
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie laşi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie laşi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-12
Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I Structura Financiar - Biroul Contabilitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-08
Planificare susţinere testare psihologică(13.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-07
Planificare susţinere testare psihologică(20.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-07
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-06
Lista candidaţilor care ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(18.02.2019) în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de personal contractual în funcţia de îngrijitor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(11.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(04.03.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(28.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(27.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(26.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(21.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(21.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(19.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(12.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(11.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Erată la lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(28.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(20.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(13.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(07.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Listă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de personal contractual-îngrijitor, din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2019-02-01
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-30
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul U.Sp.Av. Caransebeş
Data publicării: 2019-01-30
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-30
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maistrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de a fi declaraţi „APT” la testarea psihologică organizată în vederea participării la concurs
Data publicării: 2019-01-29
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviatie lasi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maistrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc conditiile legale
Data publicării: 2019-01-29
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiter specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare si evaluare, prevăzuta în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc conditiile legale
Data publicării: 2019-01-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-01-18
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-01-18
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Inspector general la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2019-01-17
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2019-01-15
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Biroul Contabilitate, prevăzută la în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2019-01-09
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-01-09
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management Operaţional şi Control Acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-03yle="padding-top:618px;">
Contact

Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, București

Telefon: 021.310.43.99

Fax: 021.311.39.09

Program de lucru al instituției: 08:00 - 16:00

Semnificaţia codurilor meteo
TelVerde
Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilitaţi HTML5 și CSS3.
2019 Ⓒ Inspectoratul General de Aviație
Site realizat de Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației