CARIERĂ

 • Personalul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. se compune din personal militar şi personal contractual civil.
 • Personalul militar al Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. este format din cadre militare.
 • Cadrelor militare din Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. li se aplică dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin lege nu se dispune altfel.
 • Numărul posturilor de ofiţeri, maistri militari, subofiţeri, şi al personalului contractual din Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I.,pe timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte de către ministrul afacerilor interne, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
 • Mutarea, transferarea sau detaşarea personalului se poate face în cazurile şi în condiţiile prevazute prin lege.
Formulare


 • Formular-trecere în corpul ofiţerilor
 • Descarcă: (format .pdf)


 • Formular-tipizat CV Europass
 • Descarcă: (format .doc)


 • Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare
 • Descarcă: (format .doc)


 • Indrumar pentru intocmirea autobiografiei
 • Descarcă: (format .doc)


 • Tabel nominal cu rudele si sotul/sotia candidatului
 • Descarcă: (format .doc)


 • Cerere de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante prin incadrare directa
 • Descarcă: (format .doc)ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

ANUNŢURI ÎNCADRĂRI


Planificarea candidaţilor M.A.I. la instituţiile de învăţămant ale Ministerului Apărării Naţionale si la Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" pentru susţinerea probelor eliminatorii(contravizită medicală si evaluarea performanţei fizice) organizate la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în perioada 10-14 iulie 2019.
Anunţ privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru programe universitare de licenţă şi postliceale din instituţiile de învaţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019.
Completare la anunţul privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru programe universitare de licenţă şi postliceale din instituţiile de învaţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019.
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2020-01-30
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-12-13
Rezultate testare psihologică în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Centrul de Informare Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane
Data publicării: 2019-12-04
În conformitate cu aprobarea ministrului afacerilor interne, începând cu data de 25.11.2019, Inspectoratul General de Aviaţie suspendă concursurile aflate în desfăşurare pentru ocuparea posturilor de conducere vacante
Data publicării: 2019-11-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament de zbor la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-11-25
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Centrul de Informare Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
Data publicării: 2019-11-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2019-11-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie la Unitatea Speciala de Aviaţie Iaşi
Data publicării: 2019-11-20
Tabel nominal cu rezultatele obţinute în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-12
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detasament la Detaşamentul de Zbor, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-11-12
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de locţiitor al comandantului unităţii speciale de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-11-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor, al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-11
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor comandant din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-11-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de zbor nr. 1, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-11-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-11-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-30
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-10-30
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testarea psihologică de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-25
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor interne
Data publicării: 2019-10-25
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-24
Tabel cu rezultatele finale obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-24
Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-24
Tabel final cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament(si comandant POA Bucureşti) la Detasamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-23
Tabel cu rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-22
Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-21
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor - Echipaj de zbor nr.1 din cadrul Unităţii de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-10-18
Rezultatele obţinute la evaluarea dosarului de recrutare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) la Detaşamentul Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-17
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 14.10.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti) din cadrul Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-17
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 09.10.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate, la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj -Napoca şi Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2019-10-17
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-10-15
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de locţiitor al comandantului unitătii speciale de aviaţie din cadrul Unitaţii Speciale de Aviaţie Bucuresti.
Data publicării: 2019-10-15
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament la Detaşamentul de Zbor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-10-14
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la "Evaluarea dosarului de recrutare" în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-11
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului unitătii speciale de aviaţie din cadrul Unitaţii Speciale de Aviaţie Bucuresti
Data publicării: 2019-10-11
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant detaşament, prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical.
Data publicării: 2019-10-09
Planificarea interviului de cunoaştere în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Control Intern din cadrul I.G.Av.
Data publicării: 2019-10-08
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti), prevăzută la Detaşamentul Aeromedical
Data publicării: 2019-10-07
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant detaşament (şi comandant punct de operare aeromedical Bucureşti), prevăzută în statul de organizare al Detaşamentului Aeromedical, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-10-07
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unitătii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2019-10-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unitătii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2019-10-04
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galaţi din cadrul Detasamentului Aeromedical
Data publicării: 2019-10-02
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, respectiv a funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea.
Data publicării: 2019-10-02
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de locţiitor al comandantului Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-10-01
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin concurs sau examen, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-26
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin concurs sau examen, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-26
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant Detaşament Aeromedical, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-24
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-20
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-09-20
PLANIFICAREA INTERVIULUI DE CUNOAŞTERE în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2019-09-13
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-08-21
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-07-03
Rezultatele evaluării psihologice susţinută în data de 07.06.2019 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne de către candidaţii recrutaţi în vederea admiterii la instituţiile de învăţământ ce pregătesc absolvenţi pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2019
Data publicării: 2019-06-18
Anunţ privind susţinerea evaluării psihologice din data de 07.06.2019 ora 08:15, a candidaţilor recrutaţi în vederea admiterii în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, sesiunea 2019
Data publicării: 2019-05-31
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-05-24
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2019-04-17
Răspuns privind solutionarea contestaţiei depuse de către doamna AGA-MILICI ALEXANDRA-MARIA privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-15
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a 3(trei) funcţii de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie(Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel final cu rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-11
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale administrat în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-08
Lista candidaţilor care vor susţine în data de 10.04.2019, ora 12.00, interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-03
Lista candidaţilor care vor susţine în data de 08.04.2019, ora 11.00, interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-03
Tabel nominal cu clasificarea finală şi rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Răspuns contestaţie la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-02
Tabel nominal cu clasificarea finală cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Răspuns privind soluţionarea contestaţiei la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiter secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-04-01
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a 3(trei) funcţii de subofiter administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviatie(Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti si la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel final cu rezultatele la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Răspuns - 29.03.2019 - la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-29
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal(şi conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhiva, Relatii Publice si Protocol, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-28
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(si conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel nominal cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal(si conducator auto) la Compartimentul auto din cadrul Biroului Administrativ, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel final cu rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Răspuns la contestaţia privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul management operaţional si control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-27
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare aeronautică internaţională si managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimantul management operaţional si control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul management operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-25
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-22
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-22
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(şi conducător auto)la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-20
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal I la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal I (şi conducător auto)la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-19
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de Securitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de Securitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-15
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-15
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(FDex)la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-12
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal(FDex)la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-11
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (05.03.2019)
Data publicării: 2019-03-11
Tabel final cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-07
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (07.03.2019)
Data publicării: 2019-03-07
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-03-06
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-06
Tabel final cu rezultatul obţinut la interviul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (25.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (21.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie (18.03.2019)
Data publicării: 2019-03-06
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la interviul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-03-05
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (05.03.2019)
Data publicării: 2019-03-05
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante prevăzute cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante prevăzute cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul Buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar - Compartimentul Buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management operaţional şi control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management operaţional şi control acces din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-03-04
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (01.03.2019)
Data publicării: 2019-03-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-02-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Erată la lista candidaţilor care îndeplinesc, precum şi la lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-27
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-27
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (27.02.2019)
Data publicării: 2019-02-27
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrarea patrimoniului imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrarea patrimoniului imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor - Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-26
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de îngrijitor la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti - Biroul Logistic
Data publicării: 2019-02-26
Planificare testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-26
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-25
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-22
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-22
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă
Data publicării: 2019-02-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul Management Resurse Umane, prin trecerea în corpul ofiţerilor.
Data publicării: 2019-02-20
Tabel nominal cu candidaţii care au fost testaţi psihologic în vederea ocupării unor funcţii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.
Data publicării: 2019-02-20
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-20
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura de securitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-19
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, Norme Logistice Patrimoniu Imobiliar ţi Protecţia Mediului, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic - Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Liata condidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Răspuns la contestaţia depusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-18
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-15
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-14
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie laşi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-13
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie laşi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-12
Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I Structura Financiar - Biroul Contabilitate, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-08
Planificare susţinere testare psihologică(13.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-07
Planificare susţinere testare psihologică(20.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-07
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-06
Lista candidaţilor care ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(18.02.2019) în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de personal contractual în funcţia de îngrijitor din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(11.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(04.03.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-05
Planificare susţinere testare psihologică(28.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(27.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(26.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(21.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(21.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(19.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(12.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(11.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Erată la lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare şi evaluare, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(28.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(20.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(13.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Planificare susţinere testare psihologică(07.02.2019) în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-02-04
Listă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de personal contractual-îngrijitor, din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti.
Data publicării: 2019-02-01
Rezultate testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2019-01-31
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-30
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul U.Sp.Av. Caransebeş
Data publicării: 2019-01-30
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane - Compartimentul Gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-30
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maistrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de a fi declaraţi „APT” la testarea psihologică organizată în vederea participării la concurs
Data publicării: 2019-01-29
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviatie lasi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maistrilor militari si subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc conditiile legale
Data publicării: 2019-01-29
Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiter specialist principal I la Serviciul Management Operaţional - Compartimentul Standardizare, planificare si evaluare, prevăzuta în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviatie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc conditiile legale
Data publicării: 2019-01-28
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-01-18
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2019-01-18
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Inspector general la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2019-01-17
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2019-01-15
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Biroul Contabilitate, prevăzută la în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2019-01-09
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2019-01-09
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management Operaţional şi Control Acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2019-01-03
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Logistic – Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de subofiţer prevăzute cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar – Biroul Contabilitate, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), la Structura Financiar-contabilitate, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti şi la Structura Financiar-contabilitate, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar – Compartimentul Buget, Salarizare şi Metodologie, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Compartimentul Management Operaţional şi Control Acces, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer tehnic principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol, din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu) prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ, din statul de organizare al Biroului Administrativ, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Structura de Securitate, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale , criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Biroul Administrativ, din statul de organizare al Biroului Administrativ, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I la la Biroul Logistic – Compartimentul Achiziţii publice, din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane – – Compartimentul Inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane – Compartimentul Gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional – Compartimentul Standardizare, planificare şi evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Biroul Logistic – Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar – Biroul Contabilitate, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofiţer prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist principal I la Biroul Siguranţă Aeriană, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic – Compartimentul Achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer tehnic principal la Biroul Logistic – Compartimentul Achiziţii publice din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer prevăzut cu funcţia de subofiţer administrativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Intendenţă, armament, geniu chimic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de subofiţer prevăzute cu funcţia de asistent medical principal la Compartimentul Medical din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi şi din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-12-28
Anunţ de încadrare a unui post de personal contractual (îngrijitor) la Inspectoratul General de Aviaţie
Data publicării: 2018-12-28
Rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-27
Rezultatul final obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Control Intern, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-21
Rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-21
Anunţ privind organizarea concursului în vederea încadrării funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie(aparat propriu) prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-21
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-20
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Control Intern, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-20
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-20
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-19
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-18
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-18
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-18
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-18
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-12-14
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-12-14
Răspuns contestaţie la concursul pentru ocuparea funcţiei de comandant la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-12-14
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-13
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-13
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-12-13
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-12
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-12-11
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale
Data publicării: 2018-12-11
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Control Intern, prevăzută în statul de organizare al Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale
Data publicării: 2018-12-10
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului şi administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2018-12-10
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-12-07
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-12-06
Anunţ în vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2018-12-05
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-05
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-05
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de subofiţer administrativ principal la structura Financiar-Contabilitate din cadrul U.Sp.Av Tulcea şi Structura Financiar-Contabilitate din cadrul U.Sp.Av Caransebeş
Data publicării: 2018-12-05
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană din cadrul I.G.Av.(aparat propriu)
Data publicării: 2018-12-03
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-12-03
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea
Data publicării: 2018-11-28
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea
Data publicării: 2018-11-28
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului si administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes
Data publicării: 2018-11-28
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului si administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes
Data publicării: 2018-11-28
Rezultate testare psihologica in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului si administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes
Data publicării: 2018-11-28
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ocuparea functiei de sef birou I, la Biroul Administrativ
Data publicării: 2018-11-28
Erata la anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant unitate speciala de aviatie, prevazuta in statul de organizare al Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti
Data publicării: 2018-11-28
Rezultate testare psihologica in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul Asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea
Data publicării: 2018-11-28
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană din cadrul I.G.Av.(aparat propriu)
Data publicării: 2018-11-27
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-11-27
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-11-26
Programarea testării psihologice pentru ocuparea unor funcţii de conducere din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-11-23
Programarea testării psihologice pentru ocuparea unor funcţii de ofiţer din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea şi Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2018-11-19
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-11-19
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului si administrare patrimoniu imobiliar, prevăzută în statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2018-11-19
Anunţ privind concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal la structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-11-16
Anunţ privind concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal la structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2018-11-16
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-11-15
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de comandant unitate specială de aviaţie la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-11-14
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Coordonare Misiuni şi Navigaţie Aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-11-14
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-11-14
Planificarea susţinerii testării psihologice pentru funcţiile de ofiţeri de execuţie Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea şi Caransebeş
Data publicării: 2018-11-09
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor
Data publicării: 2018-11-09
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou I la Biroul Administrativ
Data publicării: 2018-11-09
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti
Data publicării: 2018-11-09
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de contabil-şef la structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2018-11-08
Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a cadrelor militare şi a personalului poliţienesc din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în vederea ocupării posturilor vacante existente la nivelul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2018-11-08
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-10-24
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului şi administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2018-10-24
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-10-19
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul I.G.Av. (aparat propriu)
Data publicării: 2018-10-05
Anunţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul Proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-10-04
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2018-10-03
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu) cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-10-01
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul I.G.Av. (AP)
Data publicării: 2018-10-01
Tabel final cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-10-01
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar si Protecţia Mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-09-28
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2018-09-28
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Structura Financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-28
Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a cadrelor militare şi a personalului poliţienesc din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării posturilor vacante existente la nivelul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-09-28
Rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-09-27
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-09-25
Rezultatele testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-25
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-09-25
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Structura Financiar - Biroul contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-24
Erată la planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2018-09-24
Planificare susţinere testare psihologică în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu Imobiliar si Protecţia Mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-21
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-09-19
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca
Data publicării: 2018-09-17
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-09-17
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-09-17
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Structura Financiar - Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-09-14
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-14
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale
Data publicării: 2018-09-13
Tabel final cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-13
Tabel nominal cu rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-09-12
Erată la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-09-07
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist I la Biroul Logistic - Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului
Data publicării: 2018-09-06
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I, la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-09-06
Anunţ de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-09-03
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Programe, Norme logistice, Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-31
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-31
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-29
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-29
Planificarea susţinerii testării psihologice în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu în cadrul Serviciului Management Operaţional
Data publicării: 2018-08-28
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou I, la Biroul Administrativ, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-08-23
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului militar şi poliţienesc de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2018-08-23
ERATĂ la anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave, prevazută la poziţia 53 din statul de organizare al Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin concurs sau examen, după caz, din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea postului vacant
Data publicării: 2018-08-14
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu I la Serviciul Management Operaţional din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu), cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-13
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-08-08
Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Administrativ cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-31
Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-24
Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-24
Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca, cu recrutare sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-24
Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-18
Lista candidaţilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Aeronave din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale.
Data publicării: 2018-07-18
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-07-16
Anunţ privind recrutarea din sursa interna, din rândul ofiterilor apartinând Ministerului Afacerilor Interne pentru ocuparea functiei de sef birou la Biroul Exploatare Aeronave la Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti
Data publicării: 2018-06-27
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-06-26
Rezultatele testării psihologice susţinută în data de 6 iunie 2018
Data publicării: 2018-06-15
Planificarea susţinerii evaluării psihologice a candidaţilor recrutaţi în vederea admiterii la Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă'' Braşov, sesiunea 2018
Data publicării: 2018-06-04
Anunţ privind testarea psihologică a candidaţilor pentru programe universitare de licenţă şi postliceale din instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar M.A.I., sesiunea 2018
Data publicării: 2018-05-29
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-05-25
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-04-23
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-03-22
Tabel nominal cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare şi metodologie, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu)
Data publicării: 2018-03-22
Tabel nominal cu aprecierea rezultatului la interviul structurat pe subiecte profesionale administrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu)
Data publicării: 2018-03-20
Lista candidatilor care vor sustine, în data de 20.03.2018, ora 11:00, interviul structurat pe subiecte profesionale în cadrul concursului organizat de cãtre Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I. in data de 07.03.2018 pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (Aparat propriu)
Data publicării: 2018-03-12
Tabel nominal cu clasificarea finală cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-03-09
Răspuns contestaţii cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-03-09
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-03-07
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (şi conducător auto) la Serviciul Marketing şi Achiziţii Publice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-03-07
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie
Data publicării: 2018-03-07
Tabel nominal cu clasificarea finală a rezultatelor obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-03-06
Răspuns contestaţie cu rezultatul obţinut la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-03-06
Rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer administrativ principal (si conducator auto) la Serviciul marketing si achizitii publice - compartimentul achizitii publice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-03-06
Rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de subofiţer operativ principal la Biroul logistic - compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2018-03-05
Anunţ posturi vacante la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. ce pot fi încadrate prin mutarea personalului poliţienesc si militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I.
Data publicării: 2018-02-28
Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza de catre Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne in data de 06.03.2018 pentru ocuparea functiei de subofiter administrativ principal (si conducator auto) la Serviciul marketing si achizitii publice – compartimentul achizitii publice din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (aparat propriu)
Data publicării: 2018-02-05
Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza de catre Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne in data de 05.03.2018 pentru ocuparea functiei de subofiter operativ principal la Biroul Logisitic – Compartimentul asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea
Data publicării: 2018-02-05
Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza de catre Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne in data de 07.03.2018 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Structura Financiar – Compartimentul buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat propriu)
Data publicării: 2018-02-05
Rezultatele testării psihologice din data de 26.01.2018
Data publicării: 2018-02-01
Rezultatele testării psihologice din data de 25.01.2018
Data publicării: 2018-02-01
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2018-01-31
Anunţ privind planificarea susţinerii testării psihologice la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
Data publicării: 2018-01-16
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar – Compartimentul buget, salarizare şi metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2017-12-29
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de subofiţier administrativ principal (şi conducător auto) la Serviciul marketing şi achiziţii publice – compartimentul achiziţii publice din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu), prin încadrare directă
Data publicării: 2017-12-29
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de subofiţer operativ principal la Biroul logistic – Compartimentul asigurare tehnico-materială a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea, prin încadrare directă
Data publicării: 2017-12-29
Documente necesare înscriere la concursurile organizate de Inspectoratul General de Aviaţie, prin încadrare directă
- Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
- Cerere de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante prin încadrare directă
- Model CV înscriere
- Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
- Model tabel nominal rude
Data publicarii: 2017-12-29
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Aviaţie anunţă existenţa unor posturi vacante
Data publicării: 2017-11-06
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2017-09-01
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul marketing şi achiziţii publice - Compartimentul derulare contracte
Data publicării: 2017-08-31
Răspunsul comisiei de soluţionare contestaţie la contestaţia depusă în urma concursului pentru ocuparea unei funcţii de ofiţer specialist principal I la Serviciul marketing şi achiziţii publice - Compartimentul derulare contracte
Data publicării: 2017-08-31
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul marketing şi achiziţii publice - Compartimentul achiziţii publice
Data publicării: 2017-08-31
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii de ofiţer specialist principal I la Structura financiar - Compartimentul buget, salarizare şi metodologie
Data publicării: 2017-08-30
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul juridic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2017-08-30
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2017-08-30
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul marketing şi achiziţii publice - Compartimentul achiziţii publice
Data publicării: 2017-08-29
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul juridic
Data publicării: 2017-08-29
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul marketing şi achiziţii publice - Compartimentul derulare contracte
Data publicării: 2017-08-29
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul management resurse umane - Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă
Data publicării: 2017-08-29
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist I la Compartimentul juridic din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş
Data publicării: 2017-08-29
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal la Biroul juridic
Data publicării: 2017-08-28
Tabel nominal cu aprecierea rezultatului la interviul structurat pe subiecte profesionale administrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare şi metodologie
Data publicării: 2017-08-28
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană
Data publicării: 2017-08-28
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană
Data publicării: 2017-08-25
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol
Data publicării: 2017-08-25
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Compartimantul management operaţional şi control acces - Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea
Data publicării: 2017-08-25
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul management resurse umane – Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă
Data publicării: 2017-08-25
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofiţer specialist principal I la Serviciul management resurse umane – Compartimentul gestiune, evidenţa resurse umane şi rezervişti
Data publicării: 2017-08-25
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Compartimentul management operational si control acces din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea
Data publicarii: 2017-08-24
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul management resurse umane - Compartimentul gestiune, evidenta resurse umane si rezervisti
Data publicarii: 2017-08-24
Lista candidatilor care vor sustine in data de 28.08.2017 interviul structurat pe subiecte profesionale in cadrul concursului organizat in data de 22.08.2017 pentru ocuparea a doua functii de ofiter specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie
Data publicarii: 2017-08-24
Tabel nominal cu clasificarea finala a rezultatelor obtinute la testul scris de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii de ofiter specialist principal I la Structura Financiar - Compartimentul buget, salarizare si metodologie
Data publicarii: 2017-08-23
Tabel nominal cu aprecierea rezultatului la interviul structurat pe subiecte profesionale administrate in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-23
Tabel nominal cu clasificarea finala a rezultatelor obtinute la testul scris de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la structura financiar - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-23
Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute la testul scris de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul metodica si reglementari aeronautice - Compartimentul metodica, instruire si evaluare - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-23
Raspuns contestatii la concursul pentru ocuparea functiei vacante de ofiter specialist principal I la Serviciul metodica si reglementari aeronautice - Compartimentul metodica, instruire si evaluare - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-23
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii de ofiter specialist principal I la structura financiar - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 29.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul marketing si achizitii publice – Compartimentul derulare contracte - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 29.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul marketing si achizitii publice – Compartimentul achizitii publice - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Lista candidatilor care vor sustine, in data de 23.08.2017, orele 13.00, interviul structurat pe subiecte profesionale in cadrul concursului organizat de catre Inspectoratul General de Aviatie in data de 18.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Tabel nominal cu clasificarea finala cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Raspuns contestatii la concursul pentru ocuparea functiei vacante de ofiter specialist principal I in cadrul Biroului secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-22
Rezultatele obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar si protectia mediului - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-21
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 28.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Compartimentul Juridic - Unitatea Speciala de Aviatie Caransebes
Data publicarii: 2017-08-21
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 28.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Biroul Juridic - Inspectoratul General de Aviatie (Aparat Propriu)
Data publicarii: 2017-08-21
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 25.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul management resurse umane – Compartimentul inspectia muncii, securitate si sanatate in munca
Data publicarii: 2017-08-18
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 25.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul coordonare misiuni si navigatie aeriana
Data publicarii: 2017-08-18
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 24.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Compartimentul management operational si control acces - Unitatea Speciala de Aviatie Tulcea
Data publicarii: 2017-08-17
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 24.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul Management Resurse Umane – Compartimentul gestiune, evidenta informatizata resurse umane
Data publicarii: 2017-08-17
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 21.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul metodica si reglementari aeronautice
Data publicarii: 2017-08-10
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 18.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist I la Serviciul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar si protectia mediului
Data publicarii: 2017-08-08
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 17.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor
Data publicarii: 2017-08-08
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul ce se va organiza in data de 18.08.2017 pentru ocuparea functiei de ofiter specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol
Data publicarii: 2017-08-08
Anunt privind sustinerea testarii psihologice a candidatilor pentru concursurile organizate in vederea trecerii în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-08-07
Anunt privind sustinerea testarii psihologice a candidatilor pentru concursurile organizate in vederea trecerii în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-08-03
Anunt privind sustinerea testarii psihologice a candidatilor pentru concursurile organizate in vederea trecerii în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-20
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Compartimentul Management operational si control acces din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin trecerea în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-20
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Compartimentul Comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes, prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-19
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul Management resurse umane – Compartimentul inspectia muncii, securitate si sanatate în munca din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Serviciul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar si protectia mediului din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul Management resurse umane – Compartimentul gestiune, evidenta informatizata resurse umane si rezervisti din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de ofiter prevazute cu functia de ofiter specialist principal I la Structura Financiar – Compartimentul Buget, salarizare si metodologie din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Structura Financiar – Biroul Contabilitate din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Compartimentul Comunicatii aeronautice si tehnologia informatiei din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea, prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul Marketing si achizitii publice – Compartimentul achizitii publice din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul Marketing si achizitii publice – Compartimentul derulare contracte din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Compartimentul Juridic din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes, prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Model Documente necesare inscriere TCO
- Model Cerere de participare inscriere TCO
- Model Declaratie de confirmare si acceptare conditii concurs inscriere TCO
- Model CV inscriere TCO
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul cooperare aeronautica internationala si managementul proiectelor – Compartimentul managementul proiectelor din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinând Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-15
ERATA la anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la serviciul Coordonare Misiuni si Navigatie Aeriana – Compartimentul coordonare misiuni de aviatie din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-17
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Serviciul Coordonare misiuni si navigatie aeriana – Compartimentul coordonare misiuni de aviatie din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-15
ERATA la anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Biroului secretariat, documente clasificate, relatii publice si protocol din cadrul Inspectoratului general de Aviatie (Aparat propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-18
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist principal I la Biroul secretariat, documente clasificate, arhiva, relatii publice si protocol din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea în corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-15
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofiter prevazut cu functia de ofiter specialist I la Serviciul Metodica si Reglementari Aeronautice – Compartimentul metodica, instruire si evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (Aparat Propriu), prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor apartinând Ministerului Afacerilor Interne
Data publicarii: 2017-07-15
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Arad
Data publicarii: 2017-06-20
Erata la anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Arad
Data publicarii: 2017-07-07
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galati
Data publicarii: 2017-06-20
Erata la anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Galati
Data publicarii: 2017-07-07
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Iasi
Data publicarii: 2017-06-20
Erata la anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant echipaj I la Punctul de Operare Aeromedical Iasi
Data publicarii: 2017-07-07
Lista candidatilor inscrisi pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de sef serviciu I la Serviciul Marketing si Achizitii Publice
Data publicarii: 2017-06-19
Rezultatele testarii psihologice pentru candidatii recrutati in vederea admiterii la Academia Fortelor Aeriene, sesiunea 2017
Data publicarii: 2017-06-14
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu I la Serviciul marketing si achizitii publice din cadrul Inspectoratului General de Aviatie (aparat propriu)
Data publicarii: 2017-05-29
Anunt privind sustinerea evaluarii psihologice pentru candidatii recrutati in vederea admiterii la Academia Fortelor Aeriene
Data publicarii: 2017-05-25
Lista candidatilor inscrisi pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de sef birou la Biroul Asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti, cu recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor apartinand M.A.I., care indeplinesc conditiile legale
Data publicarii: 2017-05-19
Anunt posturi vacante prin mutare de la alte structuri M.A.I.
Data publicarii: 2017-05-15
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de sef birou la Biroul Asigurare tehnico-materiala a zborului din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti.
Data publicarii: 2017-05-02
Anunt posturi vacante prin mutare de la alte structuri M.A.I.
Data publicarii: 2017-04-25
Anunt interviu de cunoastere
Data publicarii: 2017-04-13
Anunt posturi vacante prin mutare in interesul serviciului de la alte structuri M.A.I.
Data publicarii: 2017-03-31
Erata la anunt din 1 februarie 2017
Data publicarii: 2017-03-02
Anunt posturi vacante IGAv
Data publicarii: 2017-02-01
Anunt posturi vacante unitati speciale de aviatie
Data publicarii: 2017-01-20Contact

Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, București

Telefon: 021.310.43.99

Fax: 021.311.39.09

Program de lucru al instituției: 08:00 - 16:00

Semnificaţia codurilor meteo
TelVerde
Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilitaţi HTML5 și CSS3.
2019 Ⓒ Inspectoratul General de Aviație
Site realizat de Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației