ATRIBUȚII

În anul 2014, a fost înfiinţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, structură operaţională fără personalitate juridică din Ministerul Afacerilor Interne, cu atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altã natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, denumite în continuare UPU/CPU, până la internarea în spital.

Departamentul este condus de un secretar de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, numit prin decizie a prim-ministrului, iar în exercitarea atribuţiilor acesta coordonează Inspectoratul General de Aviaţie (numai pentru operaţiuni de gestionare a situaţiilor de urgenţă).

Inspectoratul General de Aviaţie:

 • asigură sprijinul aerian al structurilor M.A.I. prin executarea misiunilor de zbor operaţionale, în situaţii normale şi de criză;
 • asigură executarea misiunilor de transport aeromedical de urgenţă, în cooperare cu Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare;
 • asigură desfăşurarea activităţii de zbor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, conform reglementărilor aeronautice militare şi civile în vigoare;
 • asigură implementarea, respectarea şi adaptarea politicilor de siguranţă aeriană la specificul misiunilor Inspectoratului General de Aviaţie;
 • colaborează cu structurile militare de aviaţie şi agenţiile civile implicate în managementul spaţiului aerian;
 • elaborează proceduri şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor aeronautice militare;
 • planifică, organizează, coordonează şi controlează forţele şi mijloacele angajate în executarea misiunilor permanente şi temporare, conform legii, ordinelor ministrului Afacerilor Interne şi ale inspectorului general;
 • asigură desfăşurarea procesului de instruire la sol şi în zbor, pentru asigurarea capacităţii operaţionale necesare îndeplinirii misiunilor de zbor, în orice condiţii meteorologice, ziua şi noaptea, în siguranţă;
 • organizează şi conduce activitatea de perfecţionare a întregului personal, pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe în domeniile de specialitate, al disciplinelor de sprijin şi generale;
 • asigură formarea şi dezvoltarea deprinderilor teoretice şi practice, individuale şi colective, ale personalului aeronautic;
 • asigură disponibilitatea tehnică a aeronavelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • conduce activitatea de selecţionare, formare şi promovare a personalului, de evaluare a acestuia în funcţie de calităţile profesionale, morale şi rezultatele obţinute;
 • organizează, conduce şi controlează activităţile de asigurare logistică a misiunilor;
 • asigură implementarea şi respectarea normelor de protecţia muncii, mediului şi P.S.I.;
 • asigură organizarea şi funcţionarea sistemului de comunicaţii şi informatică necesar desfăşurării activităţilor;
 • asigură pregătirea psihomorală şi fizică a întregului personal;
 • desfăşoară activităţi în domeniul standardizării;
 • asigură şi gestionează resursele necesare desfăşurării tuturor activităţilor.
Contact

Adresa: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, București

Telefon: 021.310.43.99

Fax: 021.311.39.09

Semnificaţia codurilor meteo
TelVerde
Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilitaţi HTML5 și CSS3.
2019 Ⓒ Inspectoratul General de Aviație
Site realizat de Biroul Comunicații Aeronautice și Tehnologia Informației